A Number From the Ghost

Một trải nghiệm âm nhạc 3D độc nhất vô nhị, nơi mỗi bài hát đưa bạn đến một cuộc hành trình qua các thế giới ảo kỳ ảo. Đi dạo, lắng nghe và thưởng thức buổi biểu diễn.

Làm thế nào để chơi A Number From the Ghost?

Chọn một bài hát từ menu hoặc tìm lối vào của một cấp độ trong bộ sưu tập để bắt đầu trải nghiệm. Bật âm thanh của bạn!

  • WASD để di chuyển.
  • Phím cách để nhảy.
Wheat Farming
Swooop
Keyboard Heroes
NEW
Cybernetic Serenade
Gucci Pineapple
Ouigo Let's Play
Caterpillar Cowboy
Gucci Workout
Gucci Gravity
Gucci Labyrinth