Egg Hunt

Một trò chơi Phục Sinh quảng cáo của Merci Michel cho MSI.

Làm thế nào để chơi Egg Hunt?

Nhấn chuột để nhảy qua đá vào thời điểm thích hợp và thu thập trứng vàng. Nếu bạn đủ nhanh, bạn sẽ nhận được thêm trứng! Nhấp vào biểu tượng MSI để khởi động lại trò chơi.

Wheat Farming
Swooop
Gucci Pineapple
Ouigo Let's Play
Caterpillar Cowboy
Gucci Workout
Gucci Gravity
Gucci Labyrinth