Puzzling Potions

Puzzling Potions là một trò chơi mẫu mã nguồn mở được phát triển bởi PixiJS và lấy cảm hứng từ Candy Crush. Đây là một trò chơi khớp 3 nơi bạn phải đổi chỗ các ô để xếp hàng 3 hoặc nhiều hơn các ô giống nhau. Ghép các ô thuốc phép để có hiệu ứng đặc biệt!

Trang web: github.com
Nhà phát triển: PixiJS
Động cơ: PixiJS
Giấy phép mã nguồn mở: MIT
Tương tự: Candy Crush Saga
Rago