Bubbo Bubbo

Bubbo Bubbo là một trò chơi mẫu mã nguồn mở dựa trên PixiJS lấy cảm hứng từ Puzzle Bobble. Hãy nhắm và bắn những viên bi cùng màu để làm chúng rơi xuống trước khi chúng chạm đáy màn hình.

Trang web: github.com
Nhà phát triển: PixiJS
Động cơ: PixiJS
Giấy phép mã nguồn mở: MIT
Tương tự: Puzzle Bobble
Rago