The Race

Một trò chơi đua xe quảng cáo của Merci Michel cho Interparfums - Montblanc.

Làm thế nào để chơi The Race?

Theo dõi đường kẻ ở giữa đường để tăng đồng hồ tăng tốc của bạn và cố gắng phá kỷ lục thời gian tốt nhất của bạn.

Trên máy tính, nhấn ▲ ▲ ▼ ▼ ◀ ▶ ◀ ▶ B A để điều khiển xe từ xa bằng điện thoại của bạn!

Smash Karts
Desert Racing