SkillFite

SkillFite.io là một MMORPG miễn phí về chế tạo và sinh tồn. Thu thập tài nguyên, học kỹ năng và đánh nhau với người chơi và sinh vật để lên đầu bảng xếp hạng!

Làm thế nào để chơi SkillFite?

  • WASD: Di chuyển
  • Nhấp chuột trái: Di chuyển, Hành động
  • Nhấp chuột phải: Băng qua
  • Giữ nhấp chuột phải: Di chuyển camera
Cybernetic Serenade
Wayfinder
Minecraft Classic
Aritelia