Một trò chơi chiến lược theo lượt phong cách hiện đại kết hợp cổ điển.

Dự kiến ra mắt vào mùa thu 2023. Hãy đăng ký nhận bản tin để được truy cập sớm!

Nhà phát triển: Nakazawa Tech
Động cơ: JavaScript
Tương tự: Advance Wars