นักพัฒนา: dek
เครื่องยนต์: OGL
คล้ายกัน: World of Warcraft, Final Fantasy XIV
Dungeon Survivors
Enion Online
Cybernetic Serenade
BrowserQuest
Wayfinder
Minecraft Classic
Aritelia